ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เครือ เอสทีซี (STC GROUP) เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบานการเจริญเติบโตจากธุรกิจการส่งออกสินค้าพืชไร่ทางการเกษตร และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท อาทิเช่น บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด, บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด ฯลฯ ดำเนินธุรกิจผลิต - ส่งออกข้าว และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สาหร่ายทะเลปรุงรสซีลีโกะ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ ตามลำดับ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

1. พนักงานธุรการขายต่างประเทศ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี
     - วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี
     - มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรการขายต่างประเทศ
     - ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     - ปฏิบัติงานที่โรงงาน บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ซ.วัดมหาวงษ์ ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

2. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน
     - มีประสบการณ์ในงานบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมขนมและอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     - มีความสามารถดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อคำนวณต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด และแต่ละ Lot ได้ โดยคำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีการปันส่วนอย่างเหมาะสม
     - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี และคำนวณสูตรการผลิต (BOM) ได้
     - ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าและสามารถหามูลค้าของวัตถุดิบ (RM), งานระหว่างทำ (WIP), และสินค้าสำเร็จรูปได้
     - ปฏิบัติงานที่โรงงาน บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ซ.วัดมหาวงษ์ ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

3. พนักงานบัญชีลูกหนี้ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
     - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
     - บันทึกบัญชีด้านรับชำระจากลูกหนี้
     - กระทบยอดลูกหนี้/กระทบเงินฝากธนาคาร
     - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30)
     - มีความละเอียดรอบคอบ
     - ปฏิบิติงานที่สำนักงานใหญ่ เอสทีซี อาคารไทยศรี
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

4. Business Coordinator (1 Positions)
     - Female, age 25 - 35 years old, Thai Nationality.
     - Bachelor's Degree in Marketing, International Business or related field.
     - Experience 2 years in import and export.
     - Computer literate (Microsoft Office, Outlook and Internet)
     - Location : 199 Moo 9 Puchao Saming Phrai', Bang Ya Phraek, Phra Pradaeng, Samut Prakan, 10130
     - Working Day : Monday - Friday, 8.30-17.45

5. Assistant Trader (1 Positions)
     - Male/Female, age not over 30 years old, Thai Nationality.
     - Bachelor's Degree o higher in International Business, Marketing, Business Administration or related fields.
     - Experiences in Sales, Marketing, International Trade are preferred.
     - Excellent command of spoken & written English.
     - Initiative, Self-motivated with good interpersonal skills.

6. นิติกร (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
     - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
     - มีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์ในการว่าความอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
     - มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายที่ดินล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
     - มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นบานได้
     - สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

7. พนักงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
     - มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน
     - สามารถใช้ MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

8. พนักงานขับรถบ้านผู้บริหาร (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 25 - 45 ปี
     - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
     - มีประสบการณ์ขับรถบ้าน ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
     - ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ก่อนและหลังเวลาทำงานมี OT ให้)
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - ประกันอุบัติเหตุ
     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
     - ชุดทำงาน
     - ค่าโทรศัพท์ 300 บาท/เดือน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

9. พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาจุลชีววิทยา
     - มีความรู้เกี่ยวกับข้าว และระบบมาตรฐาน ISO 9001, HACCP, GMP, BRC
     - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ)
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม
     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - ชุดทำงาน
     - หอพักพนักงาน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 
ฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เครือ เอสทีซี (สำนักงานใหญ่)
126/99 อาคารไทยศรี ชั้น 21 ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600
( วงเล็บมุมซอง  “ สมัครงาน ” )
โทร. 0-2867-8777  , 0-2439-4848  ต่อ  2104 , 2108
E-Mail : Pinyaluk@stc-group.com, wanwisa@stc-group.com 
http://www.stc-group.com