ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เครือ เอสทีซี (StC GROUP) เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบานการเจริญเติบโตจากธุรกิจการส่งออกสินค้าพืชไร่ทางการเกษตร และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท อาทิเช่น บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด, บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด ฯลฯ ดำเนินธุรกิจผลิต - ส่งออกข้าว และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สาหร่ายทะเลปรุงรสซีลีโกะ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมขบเคี้ยวอื่นๆ ตามลำดับ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงาน ดังนี้

1. นิติกร (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
     - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
     - มีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์ในการว่าความอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
     - มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายที่ดินล กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
     - มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นบานได้
     - สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

2. พนักงานจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
     - มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน
     - สามารถใช้ MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

3. SAP SUPPORT (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
     - มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน
     - สามารถใช้ MS-OFFICE ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.45 น.
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

4. พนักงานขับรถบ้านผู้บริหาร (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศหญิง อายุ 25 - 45 ปี
     - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
     - มีประสบการณ์ขับรถบ้าน ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
     - ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ก่อนและหลังเวลาทำงานมี OT ให้)
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
     - ประกันอุบัติเหตุ
     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
     - ชุดทำงาน
     - ค่าโทรศัพท์ 300 บาท/เดือน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

5. พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (1 อัตรา)
     คุณสมบัติ
     - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
     - วุฒิปริญญาตรี สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาจุลชีววิทยา
     - มีความรู้เกี่ยวกับข้าว และระบบมาตรฐาน ISO 9001, HACCP, GMP, BRC
     - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
     วัน/เวลาทำงาน
     - วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ทำงานที่ จ.สมุทรปราการ)
     เงินเดือน
     - ตามประสบการณ์
     สวัสดิการ
     - ประกันสังคม
     - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     - ชุดทำงาน
     - หอพักพนักงาน
     - โบนัส
     - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ 
ฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง เครือ เอสทีซี (สำนักงานใหญ่)
126/99 อาคารไทยศรี ชั้น 21 ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600
( วงเล็บมุมซอง  “ สมัครงาน ” )
โทร. 0-2867-8777  , 0-2439-4848  ต่อ  2104 , 2108
E-Mail : Pinyaluk@stc-group.com, hr@stc-group.com
http://www.stc-group.com