แคปปิตัล เทรดดิ้ง รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2559

17 สิงหาคม 2559

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณรุ่งนภา พันธนุช ตัวแทนสหภาพแรงงาน และคณะเจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง เข้ารับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559"

โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี งาน "ลูกจ้าง นายจ้าง ร่วมใจกัน แรงงานสัมพันธ์สันติสุข" เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี