โครงการปันกันรู้ Series 9 ปั้นเพื่อแม่

2 สิงหาคม 2559

คุณสุกัญญา อินรัมภ์ จากบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด มาเป็นวิทยากรสอนเทคนิคการทำซูชิ ในโครงการปันกันรู้ Series 9 หัวข้อ "ปั้นเพื่อแม่" จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี