One Day Tour เครือ เอสทีซี จ.กาญจนบุรี

19 พฤษภาคม 2559

กิจกรรม One Day Tour เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ"

นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการฯ พร้อมพนักงาน เครือ เอสทีซี สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานต่างจังหวัด เข้าเยี่ยมชมบ้านพัก ศูนย์สัมมนา ศูนย์สุขภาพ สวนสมุนไพร สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมผ่อนคลายสุขภาพ