โครงการปันกันรู้ Series 8 ถัก ฝัน ปัน อุ่น

28 เมษายน 2559

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี สำหรับโครงการปันกันรู้ Series 8 หัวข้อ "ถัก ฝัน ปัน อุ่น" โครงการที่สอนถักหมวกไหมพรมด้วยบล็อคไม้ และการถักหมวกไหมพรมด้วยโครเชต์ โดย คุณพิรเพ็ญ กาสิกพัสสตร์ และคุณตวงรัตน์ พงษ์ประไพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

โดยหมวกและผ้าพันคอทั้งหมดจะรวบรวมไปบริจาคกับโครงการ "STC 42 ปี 420 ผืน ถักฝัน ปันอุ่น" ต่อไป