Beijing Organic Green Food 2016

14 - 16 เมษายน 2559

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้า "Beijing Organic Green Food Industry Exhibition" กับธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asia Development Bank (ADB) ระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2559 ณ China International Exhibition Center (CIEC) เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน