โครงการปันกันรู้ Series 7 Flower Ball

5 กุมภาพันธ์ 2559

คณะทำงาน Inter nal Branding สำนักงานใหญ่ จัดโครงการปันกันรู้ Series 7 หัวข้อ "Flower Ball for Valentine's Day" โครงการที่ส่งเสริมค่านิยม "รอบคอบ มองการณ์ไกล" โดย คุณผฌาทิพย์ หันหาบุญ จากบริษัท เดอะ เลกาซี่ ทราเวล จำกัด ได้มาแบ่งปันวิธีการทำ Flower Ball

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี