เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จัดงานกีฬาสีสานสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จัดงานกีฬาสีสานสัมพันธ์ กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" โดยมี คุณสุรชัย พิเชษฐพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น จับฉลาก รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น