เดอะ เลกาซี ทราเวล รับรางวัล Green Hotel 2015

4 ธันวาคม 2558

คุณณัฐกานต์ ลัทธิธรรม General Manager บริษัท เดอะ เลกาซี ทราเวล จำกัด รับรางวัล Green Hotel 2015 ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ทสม.) ประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี จัดขึ้น ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี