เครือเอสทีซี ทำบุญครบรอบ 41 ปี

9 ตุลาคม 2558

คุณไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เครือเอสทีซี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งเครือเอสทีซี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี ชั้น 29