One Day Tour เครือ เอสทีซี จ.พระนครศรีอยุธยา

29 กันยายน 2558

ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจ สำหรับกิจกรรม One Day Tour บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และบริษัท เยนเนอรัลมิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) “สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ” นำโดยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานคณะทำงาน โครงการฯ พร้อมพนักงานเครือ เอสทีซี สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานต่างจังหวัด จำนวน 30 คน เข้าชมกระบวนการผลิตข้าว และโกดังมันสำปะหลัง โดยมี คุณสุเมธ พิเชฐพงศา ผู้ข่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี และคุณสุรชัย พิเชฐพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

และถือเป็นโอกาสพิเศษที่ครั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี คุณไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี คุณวรพงศ์ พิชญ์พงศา และคุณวิเชียร วนิชจักร์วงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี มาเยี่ยมชมที่โรงงาน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนเดินทางกลับแวะนมัสการหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา