นครหลวงค้าข้าว (มหาวงษ์) จัดการแข่งขันกีฬา CR คัพ ครั้งที่ 2

20 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (มหาวงษ์) จัดกิจกรรม "โครงการกีฬา CR คัพ ครั้งที่ 2" โดยมี คุณวริศวงศ์ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในบริษัท
กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ"