โครงการปันกันรู้ Series 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินได้บุคคลธรรมดา และเทคนิคการลดหย่อนภาษี

25 สิงหาคม 2558

คณะทำงาน Internal Branding สำนักงานใหญ่ จัดโครงการ ปันกันรู้ Series 3 หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินได้บุคคลธรรมดา และเทคนิคการลดหย่อนภาษี” หนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่ส่งเสริมค่านิยมชาวเอสทีซี “รอบคอบ มองการณ์ไกล” โดย คุณตวงรัตน์ พงษ์ประไพ สำนักกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี ได้มาแบ่งปันความรู้เรื่อง การรับรู้รายได้ การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค และ LTF&RMF พิธีกรโดย คุณศรัญย์ อาศิระวิชัย กลุ่มธุรกิจข้าว และคุณปวีณา สาพิมาน กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง เครือ เอสทีซี ร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มตลอดทั้งงาน จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

หลังจบการบรรยาย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ Internal Branding ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณตวงรัตน์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน