โครงการปันกันรู้ Series 2 ชีวิตออกแบบได้

30 มิถุนายน 2558

คณะทำงาน Internal Branding สำนักงานใหญ่ จัดโครงการ ปันกันรู้ Series 2 หัวข้อ ชีวิต...ออกแบบได้ เพื่อเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับ "การใช้ชีวิต" อย่างคุ้มค่ากับคนที่เรารัก อย่างมีความสุข หนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่ส่งเสริมค่านิยมชาวเอสทีซี “รอบคอบ มองการณ์ไกล” โดย คุณอภิชญา วรพันธ์ สำนักกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี Guest Speaker พิธีกรโดย คุณศรัญย์ อาศิระวิชัย และคุณสมฤดี เอื้อวิริยะวิทย์ กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี งานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

หลังจบการบรรยาย คุณวิญญู พิชญ์พงศา กรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณอภิชญา และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน