STC Unity Sports Day 2015

27 มิถุนายน 2558

ผ่านพ้นกันไปด้วยความประทับใจ สำหรับงานกีฬาเชื่อมความสามัคคี STC UNITY SPORTS DAY 2015 หนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Values “สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ” สรุปผลการแข่งขัน สีฟ้า ครองถ้วยชนะเลิศ ประเภทกีฬา และสีม่วง ครองถ้วยชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาต่างๆ กับคณะทำงาน Internal Branding และคณะทำงานกีฬาสี ทำให้การจัดงาน STC UNITY SPORTS DAY 2015 เป็นไปด้วยความราบรื่น รวมถึงร่วมลงแข่งขันกีฬาด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวเอสทีซีทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการซ้อมเชียร์ ซ้อมกีฬา แข่งขันกีฬา ร้องเพลงเชียร์ และจัด STAND ฯลฯ สำหรับงานอันยิ่งใหญ่นี้ เหนือกว่าสิ่งอื่นใด “มิตรภาพยิ่งใหญ่เหนือกว่าชัยชนะ”