One Day Tour เครือ เอสทีซี จ.ฉะเชิงเทรา

27 พฤษภาคม 2558

ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจ สำหรับกิจกรรม One Day Tour บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) “สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ” นำโดยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานคณะทำงาน โครงการฯ พร้อมพนักงานเครือ เอสทีซี สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานต่างจังหวัด จำนวน 30 คน เข้าชมกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกทอสาน ของบริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง โดยมีคุณภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นเข้าชมการจัดการคลังสินค้า และขั้นตอนการทำงานของบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด ก่อนเดินทางกลับแวะนมัสการองค์พระพิฆเนศที่วัดสมานรัตนาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา