นครหลวงค้าข้าว (มหาวงษ์) จัดการแข่งขันกีฬา CR คัพ ครั้งที่ 1

17 พฤษภาคม 2558

คุณวริศวงศ์ พิชญ์พงศา ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (มหาวงษ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา CR คัพ ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในบริษัท กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding หน่วยงานต่างจังหวัด ที่สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) “สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงงานและคลังสินค้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ