กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า เครือ เอสทีซี ทำพิธีวางกระดูกงูเรือลำเลียงสินค้า

16 ธันวาคม 2557

กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า เครือ เอสทีซี ทำพิธีวางกระดูกงูเรือลำเลียงสินค้าขนาดระวางบรรทุก 1,500 ตันต่อลำ ชุดที่ 2 จำนวนอีก 4 ลำ ณ อู่ทินดี้ สมุทรปราการ