งานวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ สืบทอดประเพณีสู่ขวัญข้าว

16 ธันวาคม 2557

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี ร่วมเสวนา เรื่อง “อนาคตของเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน” กับผู้นำกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีจอมแจ้ง และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันฝัดข้าว ในงาน วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ สืบทอดประเพณีสู่ขวัญข้าว จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย และผู้นำกลุ่มข้าวอินทรีย์ ร่วมกันจัดงานนี้ โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิรักษ์ รักเจริญ นายอำเภอเทิง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงฟ้อนรำ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว นิทรรศการการผลิตข้าวอินทรีย์ ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้าวอินทรีย์ด้วย