คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว SPRING NEWS

24 กรกฎาคม 2557

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเครือ เอสทีซี ในฐานะเลขาธิการ สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Spring News ในงาน Organic & Natural Expo 2014 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์