คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

10 เมษายน 2557

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ยกกองบรรณาธิการข่าว หน้าการค้า-ลงทุน ขอสัมภาษณ์คุณวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ ฉบับหลังสงกรานต์นี้