เครือ เอสทีซี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล และปลูกป่าชายเลน

2 กุมภาพันธ์ 2563

เครือ เอสทีซี นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหาร เครือ เอสทีซี และประธานโครงการ STC Internal Branding รวมพลังกันร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “Mangrove Forest Bangpakong Walk and Run 2020” และจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ STC Internal Branding ซึ่งสอดคล้องกับ Core Values "สามัคคี ร่วมแรงรร่วมใจ" เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยปฏิบัติภารกิจปลูกพันธุ์ไม้ ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนของโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ให้ยั่งยืนต่อไป โดยเครือ เอสทีซี ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" เป็นผู้รับมอบ อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอขอบคุณ บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ใน เครือ เอสทีซี ให้การสนับสนุนของรางวัล และนำผลิตภัณฑ์สาหร่ายซีลีโกะ มาเติมพลังให้กับนักวิ่งในงานนี้ด้วยค่ะ

#MangroveBPKRun
#STC #ผู้ขับเคลื่อนศักยภาพเพื่อสังคมที่ดี
#STCCoreValues #สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ
#Seleco #ซีลีโกะ #Selecoseaweed