ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

19 พฤศจิกายน 2562

"ร่วมใจถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

นับเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราชาวเอสทีซี ถือปฎิบัติร่วมกันมาทุกๆ ปี และวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น. ถือเป็นเวลาฤกษ์ดี คณะผู้บริหาร และพนักงานเครือ เอสทีซี ร่วมใจกันถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถ ที่พระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ