สัมมนา "ใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำงาน"

19 กรกฎาคม 2562

หัวใจหลักในการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณ “ตรวจสอบสิ่งที่มีให้ครบ และเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้จบ”

โครงการ STC Internal Branding สำนักงานใหญ่ จัดสัมมนา หลักสูตร “ใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำงาน” กิจกรรมหนึ่งใน Core Values “รอบคอบ มองการณ์ไกล” โดยได้รับเกียรติจาก คุณราชันย์ ตันติจินดา ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนา และการให้คำปรึกษาลูกค้าอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า และคุณปรีชญา บุญชุ่ม ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกสิกรไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานที่สนใจในการบริหารการเงิน การออมเงินก่อนเกษียณ เพื่อมีเงินใช้หลังจากเกษียณ โดยมีคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ STC Internal Branding ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี