โครงการ STC Internal Branding จัดกิจกรรม STC Internal Branding Coaching

18 เมษายน 2562

โครงการ STC Internal Branding จัดกิจกรรม STC Internal Branding Coaching เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 โดยมี คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ STC Internal Branding กล่าวต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะทำงาน STC Internal Branding จากสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานต่างจังหวัด ที่ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการ นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ประลองความคิดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ Core Values ทั้ง 4 ของเครือ เอสทีซี และที่สำคัญเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างคณะทำงานโครงการ STC Internal Branding และในงานนี้ต้องขอขอบคุณ โค้ชพี่ปู "คุณนภาพร เกษหอม" สำนักกรรมการบริหาร มาช่วยให้ความรู้อย่างเต็มที่ สอดแทรกกิจกรรมสนุกสนาน ตลอดกิจกรรม