กิจกรรมจิตอาสา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

17-18 พศจิกายน 61

17-18 พ.ย. 61 ชาวเอสทีซี ร่วมผนึกกำลังเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี มีกิจกรรมสริมโป่งเทียม และมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และไฟฉาย รวมทั้งสิ่งของบริโภคต่างๆ ให้กับผู้พิทักษ์ป่าอีกด้วย STC จิตอาสา ร่วมสร้างความความภาคภูมิใจให้กับองค์กรเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับ Core Values "สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ" นอกจากนั้นทางผู้พิทักษ์ป่าได้พาเยี่ยมชมบ้านพักคุณสืบ นาคะเสถียร ชมวิดิทัศน์เรื่องราวความเสียสละของท่านที่เป็นผู้ผลักดันให้ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก และเรายังมีโอกาสได้รับชมความน่ารักของบรรดาเหล่าสัตว์ป่าและความอดุมสมบรูณ์ของป่า ผ่านกล้องดักถ่ายที่ผู้พิทักษ์ป่าติดตั้งไว้ รวมถึงยังได้เดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง และชมนกสายพันธุ์ต่างๆ นับได้ว่าการได้เป็น STC จิตอาสาครั้งนี้ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ความภาคภูมิใจ รวมทั้งแนวคิดการหวงแหนป่าไว้ให้ลูกหลานเรารุ่นต่อๆไป ส่วนขากลับได้แวะให้จิตอาสาได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานี ให้ได้อิ่มเอมใจก่อนเดินทางกลับอีกด้วย โอกาสหน้าติดตามกิจกรรมดีมีประโยชน์ได้ที่ STC Happy Workplace แล้วมาร่วมทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยกันอีกนะคะ