ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

15 พฤศจิกายน 2561

"ร่วมใจถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" นับเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราชาว เอสทีซี ถือปฎิบัติร่วมกันมาทุกๆปี และวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ถือเป็นเวลาฤกษ์ดี คณะผู้บริหาร และพนักงานเครือ เอสทีซี ร่วมใจกันถวายราชสักการะ แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถ ที่ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ