โครงการทำบุญในเทศกาลประเพณีไทย และวันเกิด

24 ตุลาคม 2561

เครือ เอสทีซี ร่วมสืบสานประเพณีไทยทำบุญในวันพระใหญ่ ตรงกับ วันออกพรรษา ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชาวเอสทีซี ได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารคาว-หวาน และสิ่งของอื่นๆ แด่พระสงฆ์ และ Surprise พิเศษ!!! ให้กับเจ้าของวันเกิด เดือนกันยายน-ธันวาคม ในโครงการทำบุญในเทศกาลประเพณีไทย และวันเกิดอีกกิจกรรมดีๆ จากโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Values “ซื่อสัตย์ จริงใจ” จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี โดยได้รับเมตตาจากพระครูโพธิกิจสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโพธินิตรสถิตมหาสีมาราม และวินยาธิการ เขตธนบุรี แสดงพระธรรมเทศนา และคุณภวินศักดิ์ ภูสิฏฐ์วุฒิกุล กรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าของวันเกิดเดือนกันยายน-ธันวาคม อีกด้วย งานนี้ต่างอิ่มบุญและอิ่มใจ รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างถ้วนหน้า อนุโมทนาสาธุ กับผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ