อ.ประมวล เพ็งจันทร์ วันที่ 11/10/2018

11 ตุลาคม 2561

“การรู้จักตนเอง กลับไปสู่ตัวตนของเราที่อยู่ภายใน เราอยู่กับมันมานาน เห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา ถ้าเรารู้จักตนเอง เราจะได้เข้าใจผู้อื่น ถ้าเราไม่รู้จักตนเอง เราก็จะไม่รู้จักผู้อื่นได้เลย” วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราว “วิถีสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Values “ซื่อสัตย์ จริงใจ” ดำเนินรายการโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ STC Internal Branding และยังได้รับเกียรติจากคุณไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เครือ เอสทีซี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ และสิ่งที่ผู้ฟังได้รับจากท่านอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ คือ พลังบวก แง่คิดง่ายๆ ที่เราสามารถหยิบมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตตนเอง การปรับชีวิตตนเองท่ามกลางผู้คนที่หลากหลายในสังคมให้มีความสุขในทุกขณะ เสมือนกับชีวิตคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ