ท็อปออร์กานิกฯ ในงานแสดงสินค้า BIOFACH 2014

10-18 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการ บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของบริษัทฯ อาทิ ข้าวหอมมะลิ เส้นหมี่ข้าวกล้องหอมแดง มักโรนีข้าวกล้องหอมแดง เส้นผัดไทย กะทิ น้ำพริก และน้ำจิ้มต่างๆ ฯลฯ ไปร่วมออกงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ BioFach 2014 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

งานแสดงสินค้า BioFach 2014 เป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2014 นี้ เป็นการครบรอบปีที่ 25 ของการจัดงานแสดงสินค้านี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิน 2,235 ราย จาก 76 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 13 บริษัท หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ท็อปออร์กานิกฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก