สัมมนา “Next Generation Rice”

27 สิงหาคม 2561

27 ส.ค.61 คุณวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ร่วมเวทีสัมมนา “Next Generation Rice” ร่วมกับ Mr. Arvind Narula กรรมการผู้จัดการ บริษัท อูรมัต จำกัด และ Mr. Bryan Hugill ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไร่ทองออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรุงเทพฯ โดยแบ่งปันแนวคิดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และข้าวยั่งยืน “ในอนาคตที่จะเอาเรื่อง SRP (แนวทางปฏิบัติที่ดีของการผลิตข้าวที่ยั่งยืน) มาตรฐานนี้เข้ามาด้วย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่า การส่งเสริมให้เกิดสินค้าอะไรสักอย่าง มันต้องมีตลาดที่จะรองรรับ มันถึงจะยั่งยืน โดยเฉพาะสินค้า Organic แต่ละประเทศมีมาตรฐานตนเอง ฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าสินค้าเราจะไปประเทศไหน” คุณวัลลภ กล่าว