One Day Tour 61

25 กรกฎาคม 2561

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยกับกิจกรรม One Day Tour เยี่ยมชมกิจการบริษัทในเครือ เอสทีซี ครั้งนี้ไปเยี่ยมชมบริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด จังหวัดชัยนาท และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดีๆ กิจกรรมหนึ่งในโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Values "สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ" นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการฯ ขอขอบคุณคุณฐิตกนก พิมพ์ดี ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด พร้อมพนักงานที่ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีขนมของว่างแสนอร่อยหลากหลายเมนูที่เตรียมไว้ต้อนรับคณะ One Day Tour และพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโรงสีข้าวนึ่ง การทำงานของเครื่องจักร และโรงผลิตน้ำดื่ม อย่างชัดเจน ขอขอบคุณคุณสุเมธ พิเชฐพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (คลังสินค้าและโรงงาน) กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี คุณสุวิตร์ ภุมรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด และพนักงานที่โรงงานทุกท่านที่พาเยี่ยมชมแผงโซล่าเซลล์ และการทำงานของเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวในแต่ละชั้นอย่างละเอียด ทำให้เราเข้าใจขั้นตอนการทำงานมากขึ้น และที่พลาดไม่ได้คือ ร้านกาแฟน่ารักๆ Cafe de Bangsai ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงาน ชิมกาแฟรสละมุน ในบรรยากาศดีๆ และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของโครงการ ขอขอบคุณพนักงานใหม่ และพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม One Day Tour ทุกท่าน ที่ตั้งใจดูงาน และปฏิบัติตามกฎของโรงงาน ทั้ง 2 แห่งอย่างเคร่งครัด แล้วโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะคะ