26 มิถุนายน 2561

เพราะเรื่องอาหารการกิน เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ โครงการ STC Internal Branding จึงได้จัดกิจกรรมดีๆ ในโครงการปันกันรู้ Series 16 Workshop “ปรับเปลี่ยนการบริโภคห่างไกลโรคร้าย” เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี โดยคุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ วิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?" และทีมงานจากชมรมนักกำหนดอาหารแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับกินอย่างไรในยุคนี้ให้ไม่มีโรค และทำกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามเรื่องการเลือกกินอาหารในสถานกรณ์ต่างๆ อย่างสนุกสนาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการกินเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป #ปรับเปลี่ยนการบริโภคห่างไกลโรคร้าย #STC #ปันกันรู้Series16 #คนไทยไร้พุง