ทำบุญในเทศกาลประเพณีไทย และวันเกิด

9 เมษายน 2561

เริ่มสิ่งดีๆ รับปีใหม่ไทย อีกกิจกรรมดีๆ จากโครงการ STC Internal Branding ที่เปิดโอกาสให้ชาวเอสทีซีได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ปัจจัย อาหารแห้ง อาหารคาว-หวาน และสิ่งของอื่นๆในโครงการ ทำบุญในเทศกาลประเพณีไทยและวันเกิด โดยได้รับเมตตาจากพระครูโพธิกิจสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธินิตรสถิตมหาสีมาราม และวินยาธิการ เขตธนบุรี แสดงพระธรรมเทศนา อาจารย์ถาวร ชนะภัย ที่ปรึกษาโครงการ STC Internal Branding ได้กล่าวอวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าของวันเกิดเดือนมกราคม-เมษายน งานนี้ต่างอิ่มบุญและอิ่มใจกันถ้วนหน้า อนุโมทนาสาธุผู้ร่วมบุญทุกท่านนะคะ