ท็อปออร์กานิก ในงาน Biofach 2018

14-17 ก.พ. 61

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมออกงาน Biofach 2018 งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ออร์กานิกที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ. 61 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยทางบริษัทฯได้สนับสนุนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในการสาธิตปรุงอาหารไทยใน Thailand Pavilion เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ