โครงการประหยัดไฟ 2560 ประจำเดือนธันวาคม

24 มกราคม 2561

ยินดีกับชั้นทำงานที่ได้รับรางวัลปิดท้ายโครงการประหยัดไฟ 2560 คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ STC Internal Branding มอบรางวัลเงินสดให้กับผู้แทนชั้นที่ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดไฟ ในโครงการประหยัดไฟ 2560 ประจำเดือนธันวาคม ได้มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่

รางวัลที่ 1 ชั้น 21 ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท จำนวนหน่วยไฟฟ้าลดลง 09.69% จำนวนงินเพิ่มขึ้น 9,026.23 บาท
รางวัลที่ 2 ชั้น 27 ได้รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท จำนวนหน่วยไฟฟ้าลดลง 04.14% จำนวนงินเพิ่มขึ้น 6,613.56 บาท
รางวัลที่ 3 ชั้น 24 ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท จำนวนหน่วยไฟฟ้าลดลง 03.37% จำนวนงินเพิ่มขึ้น 1,913.93 บาท

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือในการประหยัดไฟตลอดโครงการนี้ แล้วคอยติดตามกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆ อะไรมาฝากชาวเอสทีซีกันต่อไป