แผ่นแป้งข้าวอินทรีย์ ของท็อปออร์กานิกฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด Best New Product 2018

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผลิตภัณฑ์ Premium Organic Rice Paper (แผ่นแป้งข้าวอินทรีย์) ของบริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด เป็น 1 ใน 4 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท NrnbergMesse จำกัด (MM) ผู้จัดงาน Biofach 2018 เข้าร่วมประกวด Best New Product 2018 ในโซน Novelty Stand ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย