บริษัท ท็อปออร์กานิกฯ ร่วมออกงาน Biofach 2018

15 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมออกงาน Biofach 2018 งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ออร์กานิกที่ใหญ่ทีสุดในโลก เมื่อวันที่ 14-17 ก.พ. 61 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยทางบริษัท ได้สนับสนุนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในการสาธิตปรุงอาหารไทยใน Thailand Pavilion เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นทีรู้จักในระดับนานาชาติ