คุณวัลลภ พิชญ์พงศา เข้าพบ คุณบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรมการข้าว

22 มกราคม 2561

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการบริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักศ์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เข้าพบคุณบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กรมการข้าว เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือสถานการณ์การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาในโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอต่อไป