คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,333

15 มกราคม 2561

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเครือเอสทีซี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ 8 กลุ่มธุรกิจของเครือเอสทีซี คือ กลุ่มธุรกิจมันสำปะหลัง, กลุ่มธุรกิจข้าว, กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า, กลุ่มธุรกิจการค้า, กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจบริการ (โรงแรมและรีสอร์ท), กลุ่มธุรกิจไม้สับ และกลุ่มบริษัทร่วมทุน มุมมองถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก ปัจจัยเสี่ยงในการแข่งขันการส่งออก และแผนการลงทุนของเครือเอสทีซี ในปี 2561