เครือเอสทีซี ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

28 ธันวาคม 2560

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเครือเอสทีซี สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเรียนรู้วิธีการควบคุมเพลิง ประจำปี 2560 จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร