กิจกรรมส่งความสุขวันเกิด ปี 2560

12 ธันวาคม 2560

กิจกรรมจากโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" ซึ่งจะจัดขึ้น 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดแบ่งเป็น เดือนมกราคม-มีนาคม, เดือนเมษายน-มิถุนายน, เดือนกรกฎาคม-กันยายน, เดือนตุลาคม-ธันวาคม 

โดยจะมีการร้องเพลงอวยพรวันเกิด และเป่าเค้กวันเกิดร่วมกัน