โครงการปันกันรู้ Series 15 Change your style, Change your life

24 พฤศจิกายน 2560

โครงการปันกันรู้ Series 15 " Change your style, Change your life " อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "รอบคอบ มองการณ์ไกล" ที่ชวนชาวเอสทีซีมาลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยมี คุณนภาพร เกษหอม จากสำนักกรรมการบริหาร มาเป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี