นครหลวงค้าข้าว (มหาวงษ์) ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

16 พฤศจิกายน 2560

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด โกดังและคลังสินค้ามหาวงษ์ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นวิทยากร