เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท ทำบุญครบรอบ 22 ปี

18 ตุลาคม 2560

คุณณัฐกานต์ ลัทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ เลกาซี ทราเวล จำกัด (เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) พร้อมด้วยพนักงาน จัดพิธีทำบุญครบรอบ 22 ปี 

โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ ดร.สุจินตนินท สุภกโร ประธานโครงการปฏิบัติธรรม "หลักสูตรบวชเนกขัมมะบารมี" วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และคณะพระอาจารย์ พร้อมบรรยายธรรม เรื่อง "ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุข" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานอย่างมีความสุขแก่พนักงาน