เครือเอสทีซี ทำบุญครบรอบ 43 ปี

10 ตุลาคม 2560

คุณไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร เครือเอสทีซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเครือเอสทีซี สำนักงานใหญ่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งเครือเอสทีซี และอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม) จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี ชั้น 29