โครงการปันกันรู้ Series 14 J Food Good Healthy by STC Products

26 กันยายน 2560

กิจกรรมดีๆ ในโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "รอบคอบ มองการณ์ไกล" อยากให้ชาวเอสทีซีทำอาหารเจที่ดีต่อสุขภาพทานเองได้ง่ายๆ โดยใช้วัตถุดิบหลักจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเอสทีซี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ และกะทิอินทรีย์ จึงจัดโครงการปันกันรู้ Series 14 " J Food Good Healthy by STC Products "

ในเมนู "ข้าวอบเผือกจักรพรรดิเจ" และ "ตะโก้ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์เจ" โดยมี คุณนภาพร เกษหอม จากสำนักกรรมการบริหาร และคุณชีวรัตน์ มีนาภา จากบริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด มาเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี