Zero Waste ขยะเป็นศูนย์ โดยคุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ

2 สิงหาคม 2560

คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ เจ้าของบริษัท DPX Logistics มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำ Zero Waste ขยะเป็นศูนย์ภายในบริษัท ซึ่งทุกคนภายในบริษัทก็สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ ให้กับคณะทำงาน Brand Team เพื่อช่วยสร้างแนวคิด และแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในโครงการ Big Cleaning Day

" เพราะทุกคนคือคนสำคัญที่จะสร้างสรรค์องค์กรนี้ให้น่าอยู่ "