คุณวัลลภ พิชญ์พงศา เข้าพบ คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว

17 กรกฎาคม 2560

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เข้าพบ คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพื่อหารือและขอความร่วมมือในโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา