สร้างสุข สนุกกับงาน แบบธรรมะอารมณ์ดี โดย พระครูปลัดสุวัฒนาวชิรคุณ

23 มิถุนายน 2560

" การทำงานเหมือนทีมวิ่งผลัด คือ เราจะเป็นไม้ไหนไม่สำคัญ สำคัญที่จังหวะการส่งไม้ ผ่อนสั้น ผ่อนยาวบ้าง อย่านึกถึงแต่เป้าหมายจนลืมข้างทาง "

โอวาทธรรมบางส่วนจาก พระครูปลัดสุวัฒนาวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ในการบรรยายธรรม "สร้างสุข สนุกกับงาน แบบธรรมะอารมณ์ดี" การฟังบรรยายธรรมที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี